Ordinace Kladno tel: 312 244 801, Ordinace Nové Strašecí: 313 511 816 ordinace.kladno@cardiocentrum.cz

Rozumíme vašemu srdci

EUC Klinika Kladno

Huťská 211
272 80 Kladno
tel.: 312 244 801, 312 619 181
fax: 312 244 821
cardiocentrum@cardiocentrum.cz
ordinace.kladno@cardiocentrum.cz

Poliklinika Nové Strašecí

Čs. armády 414
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 511 816
fax: 313 511 817
cardiocentrum@cardiocentrum.cz ordinace.novestraseci@cardiocentrum.cz

 

Naše služby

Komplexní kardiologické vyšetření

Celkové klinické vyšetření specialistou – kardiologem se zaměřením na onemocnění srdce, tepen i žil u pacientů s již známým onemocněním nebo posouzení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění u doposud zdravých jedinců.

Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie – ECHO)

Ultrazvukové vyšetření k posouzení strukturálního stavu srdce – přítomnost jizvy po infarktu, zbytnění srdeční svaloviny levé komory (důsledek dlouhodobě nekorigované hypertenze) a posouzení plicní hypertenze při akutním
i chronickém postižení plic. Dále detailní posouzení chlopenního aparátu se zaměřením na nedomykavos (insuficienci) nebo zúžení (stenozu) jednotlivých srdečních chlopní.

Ultrazvukové vyšetření tepen a žil (duplexní ultrasonografie – DUS)

Ultrazvukové vyšetření tepen dolních i horních končetin a zejména tepen zásobujících mozek (krkavic) k posouzení možného zúžení (stenozy) a tím ovlivnění rizika vzniku cévní mozkové příhody. Dále vyšetření žilního systému, hlavně žil dolních končetin, k vyloučení či potvrzení hluboké žilní trombozy s ovlivněním komplikací v podobě embolizace plicní a postrombotického syndromu.

Ambulantní monitorování EKG (EKG Holter)

24hodinová monitorace EKG k odhalení poruch srdečního rytmu vyžadujících ovlivnění léky, implantaci kardiostimulátoru, implantaci kardioverteru / defibrilátoru nebo elektrofyziologické vyšetření na specializovaném pracovišti.

Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK Holter)

24hodinová monitorace krevního tlaku v podmínkách běžného dne nemocného k posouzení závažnosti hypertenze, nebo posouzení účinnosti nasazené antihypertenzní medikace.

Náš tým

MUDr. Jiří Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z interního lékařství I. a II. stupně
 • atestace z kardiologie
 • primář interního odd. Oblastní nemocnice Kladno (1992 – 2009)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)

MUDr. Petr Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z interního lékařství I. st.
 • atestace z kardiologie
 • atestace z angiologie
 • Interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno (1994 – 2009) vedoucí lékař koronární JIP (2002 – 2009)
 • Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce (2009 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)

MUDr. Jan Povolný

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z kardiologie
 • Interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, III. interní – kardiologická klinika FN Královské Vinohrady Praha
 • Kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce (2015 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2015 – doposud)

MUDr. Petra Povolná

 • Lékařská fakulta UK – atestace z interního lékařství I. st.
 • atestace z kardiologie
 • interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno (1993 – 2009) koronární JIP, odd. neinvazivní kardiol. diagnostiky
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 – doposud)  

MUDr. Adéla Morávková

 • Lékařská fakulta UK
 • Interní odd. nemocnice Rakovník (2009 – 2016)
 • CAM Oblastní nemocnice Kladno (2017 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2017 – doposud)

MUDr. ReNATA STĚPANOVOVÁ

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z interního lékařství I. a II. stupně

MUDr. LENKA PAVLÍČKOVÁ

 • Lékařská fakulta UK
 • atestace z kardiologie
 • Kardiologie Nemocnice Na Homolce (2004 – doposud)
 • Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2011 – doposud)

Kontaktní údaje

EUC Klinika Kladno
Huťská 211,
272 80 Kladno
IČO: 26769328

Poliklinika Nové Strašecí
Čs. armády 414,
271 01 Nové Strašecí
IČO: 26769328

CARDIOCENTRUM KLADNO s.r.o.
EUC Klinika Kladno

Huťská 211
272 80 Kladno
tel.: 312 244 801, 312 619 181
fax: 312 244 821
  ordinace.kladno@cardiocentrum.cz

CARDIOCENTRUM KLADNO s.r.o.
Poliklinika Nové Strašecí

Čs. armády 414
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 511 816
fax: 313 511 817
  ordinace.novestraseci@cardiocentrum.cz

Cardiocentrum Dejvice s.r.o.

Bubenečská 283/10,
Dejvice, 160 00 Praha 6
tel.:  224 323 863
tel.: 774 276 881
Dětská kardiologie 778 766 603

ordinace@cardiocentrumdejvice.cz